Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. /0~77/ 484 88 01, fax. /0~77/ 484 88 00

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100


Usługi zwałowania odpadów
Las

Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. posiada bogate tradycje w usługach związanych ze zwałowaniem odpadów przemysłowych. Zwałowisko przez nas prowadzone posiada uregulowany stan prawny, dużą pojemność składowania, specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę.

Zapewniamy korzystne warunki współpracy.

Spółka oferuje usługi w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w procesie wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego odpadów energetycznych, mas formierskich oraz odpadów materiałów budowlanych.

Gospodarcze wykorzystanie odpadów dla ukształtowania terenu dla leśnej rekultywacji Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. prowadzi na zwałowisku Smolnica, położonym w pobliżu miejscowości Trachy, gmina Sośnicowice w województwie śląskim.

  • Docelowo na składowisku można zagospodarować 10 milionów ton odpadów przemysłowych.
  • Dowóz odpadów odbywa się transportem kolejowym po liniach kolei piaskowej, taborem Kopalni lub obcym.
  • Instnieje możliwość dowozu odpadów transportem samochodowym.


Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.